Mozková mrtvice

Cévní mozková příhoda je onemocnění postihující mozkovou tkáň. Podle mechanismu vzniku se liší i léčba tohoto onemocnění. Pokud trpíte fibrilací síní můžete být v ohrožení ischemickou cévní mozkovou příhodou.
Ischemická cévní mozková příhoda (dále označována jako mrtvice) je velmi závažný stav, při kterém dochází k náhlému přerušení průtoku okysličené krve v určité části mozku, což může vést k jeho závažnému a nevratnému poškození.

Co se děje v mozku při mrtvici

Při mrtvici dochází k náhlému přerušení průtoku okysličené krve v části mozku,
což může vést k odumírání mozkových buněk, které začínají odumírat již po 5 minutách od prvních příznaků.
To bohužel může způsobit závažná a mnohdy nevratná poškození mozku.

Jedná se o akutní stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc, a čas hraje zásadní roli! Každá minuta bez kyslíku navíc může znamenat závažné následky.

Mrtvice a srdeční onemocnění patří mezi nejčastější příčiny úmrtí na světě a stále častěji postihují více věkových kategorií.

Příznaky mozkové mrtvice: Jak ji poznat

Pokud je přerušen přísun okysličené krve do mozku, jsou následky okamžitě viditelné.
Mezi nejčastější příznaky patří:

Porucha
hybnosti tváře

Porucha
hybnosti rukou

Porucha řeči
a porozumění

Náhlá silná
bolest hlavy

Porucha vidění

Závratě

Ztráta vědomí

Máte-li u někoho podezření na probíhající akutní fázi mrtvice, volejte ihned zdravotní záchrannou službu 155.

Mozková mrtvice může mít různé příčiny. Přečtěte si o tom, jak jí předcházet a jak souvisí s fibrilací síní.

Vaše srdce není jenom vaše, starejte se o něj i pro své blízké.

První pomoc při mozkové mrtvici

Postiženého nevozte do nemocnice, ale vždy neprodleně volejte zdravotní záchrannou službu 155.
Přivolaný lékař rozhodne, v jakém specializovaném centru bude pacient léčen. Lékařům sdělte přesný čas vzniku problémů,
informace o lécích, které pacient užívá, a o nemocech, se kterými se léčí.
V České republice je celkem 45 specializovaných center léčby akutní mozkové mrtvice.

Je důležité pacienta dostat do lékařské péče co nejdříve, ideálně do 4,5 hodiny od vzniku prvních příznaků, aby mohla být zahájena optimální léčba.

Následky mozkové mrtvice

Během mrtvice přestanou být mozkové buňky zásobeny okysličenou krví a brzy začínají odumírat.
Dochází tak ke ztrátě mozkových funkcí, kterou postižená část kontroluje — např. centra pohybu, řeči či zraku.
Častými následky pak bývají invalidita, porucha řeči, porucha paměti, omezená hybnost.

Až 30 % pacientů na následky cévní mozkové příhody umírá.

Pokud je postižený včasně léčen během akutního průběhu,
může se mozková příhoda obejít bez následků nebo jen s lehkým postižením.

Příčiny mrtvice, rizikové faktory a prevence

Hrozbu mozkové příhody zvyšuje mnoho vlivů, které označujeme jako rizikové faktory.
Některé z nich, jako je např. vyšší věk nebo dědičné předpoklady, sami nemůžeme ovlivnit.
Jiné rizikové faktory však může pomoci snížit zdravý jídelníček, pravidelný pohyb,
střídmá konzumace alkoholu, nekuřáctví nebo správná tělesná hmotnost.

Mezi ovlivnitelné faktory patří vysoký krevní tlak (hypertenze),
nejrůznější onemocnění srdce, nepravidelný srdeční tep (arytmie),
zvýšená hladina cholesterolu v krvi (hyperlipidemie) nebo cukrovka (diabetes mellitus).

Tyto rizikové faktory vyžadují také pravidelné lékařské kontroly a správně nastavenou léčbu.
Proto je důležité nezapomínat na primární prevenci, tj. na pravidelné návštěvy u praktického lékaře
a dalších specialistů.

U pacientů, kteří trpí fibrilací síní, je riziko vzniku cévní mozkové příhody až 5× vyšší.

Je to z toho důvodu, že v nepravidelně se stahujících srdečních síních může vzniknout krevní sraženina,
která je srdeční činností vypuzena až do mozku, kde může způsobit cévní mozkovou příhodu (mrtvici).
Toto riziko lze snížit zhruba o dvě třetiny pomocí vhodné léčby.

Uplatněním zdravého životního stylu by bylo možné zabránit až 80 % předčasných úmrtí na kardiovaskulární onemocnění.

Je prokázáno, že vznik kardiovaskulárních onemocnění je ovlivněn naším životním stylem.
Prokázanými rizikovými faktory jsou: alkohol, kouření, nedostatek pohybu, nevhodná výživa, nadváha a obezita a také drogy.
Myslete na své zdraví, dbejte na svůj lepší život, myslete na všechna svá srdce.

Léčba ischemické mozkové mrtvice

Léčba mozkové mrtvice musí být zahájena co nejrychleji od výskytu prvních příznaků.
Každá minuta navíc může znamenat závažné následky. Nepodceňujte proto žádné příznaky mrtvice, a máte-li podezření,
že byste vy nebo kdokoliv z vašeho okolí mohli příznaky trpět, nečekejte a co nejdříve volejte lékařskou pohotovost 155.
Mrtvice může být účinně léčena pouze ve specializovaných centrech.

Cílem specializované léčby je obnovení průtoku krve v mozku tak, aby bylo minimalizováno jeho poškození.
Pacientovi se tak zvyšuje šance být soběstačný a vrátit se do běžného života.

U pacientů, kteří již mozkovou mrtvici prodělali, je nejdůležitější zabránit jejímu opakování.
Z tohoto důvodu je jim obvykle již během hospitalizace nastavena nejvhodnější léčba, tzv. sekundární prevence,
která zahrnuje pravidelné užívání léků. Nejčastěji jde o tzv. antiagregancia (léky zabraňující shlukování krevních destiček)
či antikoagulancia (léky snižující srážlivost krve), popřípadě další specifické léky.

Mrtvice může být účinně léčena pouze ve specializovaných centrech.
Léčba je vždy individuální a probíhá pod lékařským dohledem.

Přibližně 30 % pacientů však po mrtvici zůstává nesoběstačných
a většina z nich vyžaduje institucionální péči.

Rehabilitace mozkové mrtvice

Rehabilitace je důležitou součástí zotavení po mozkové mrtvici.
Cílem je pomoci pacientovi naučit se znovu dovednosti, které ztratil po prodělání mozkové příhody.
Bylo dokázáno, že lidé, kteří cíleně rehabilitují dle svých individuálních potřeb, se zotavují lépe než lidé bez rehabilitace.

Čím dříve je zahájena rehabilitace, tím je pravděpodobnější znovuzískání ztracených schopností a dovedností.
Zotavení se z mozkové příhody však může být dlouhý a frustrující proces. Odhodlání a cílevědomost tak pomáhá
pacientům získat co nejlepší výsledek.