Fibrilace síní

Fibrilace síní, jinak též atriální fibrilace, je jedna z nejčastějších poruch srdečního rytmu (arytmie), kterou trpí stále více lidí. Tato porucha může vést k mnoha komplikacím. Jednou z nich je vznik krevní sraženiny v srdci, která může být vypuzena až do mozku, kde může způsobit ischemickou cévní mozkovou příhodu (mrtvici). Další častou komplikací fibrilace síní může být vznik srdečního selhání.

Co se děje v srdci při fibrilaci

Při zdravé činnosti srdce vzniká v pravé síni pravidelný elektrický vzruch, který se řízeně šíří srdcem a vyvolá nejprve stah obou síní, poté stah obou komor. K fibrilaci síní dochází tak, že se do obou srdečních síní dostávají škodlivé vzruchy, které se neřízeně šíří po srdeční svalovině. Srdeční síně se v důsledku toho přestanou koordinovaně stahovat a pouze se chvějí – fibrilují. Tím srdeční síně ztrácejí svou čerpací schopnost a hromadí se v nich krev. Naštěstí se tento škodlivý elektrický vzruch nešíří vždy na srdeční komory, které svými stahy přečerpávají krev do celého těla. Komory však mohou kvůli špatným podnětům fungovat nepravidelně a někdy příliš rychle.

Hromadění krve v srdečních síních může způsobit vznik krevních sraženin, které mohou být srdeční činností vypuzeny dále do krevního oběhu. Pokud se tak stane, krevní sraženina může doputovat cévami až do mozkových tepen a způsobit mozkovou mrtvici.

Nepravidelná a rychlá srdeční činnost narušuje funkci celého srdce a může vést až k srdečnímu selhání.

Pokud trpíte fibrilací síní, pak máte až 5x vyšší riziko vzniku mozkové mrtvice než zdravý člověk!

Mozková mrtvice je jedna z nejčastějších příčin úmrtí v celosvětovém měřítku.

Příznaky fibrilace síní: Jak ji poznat

Nejčastějí uváděně příznaky jsou:

Bolest na hrudi

Točení hlavy

Rychlý nebo nepravidelný
tlukot srdce (palpitace)

Dušnost

Častá únava

Fibrilace síní se může projevovat u každého člověka jinak. Mnoho lidí nedokáže své příznaky fibrilace popsat nebo
u nich fibrilace probíhá bez příznaků. Prvním projevem fibrilace tak může být až mrtvice, což bývá už pozdě. Projevy závisí na tom, zda se fibrilace objevuje v záchvatech, nebo už trvá delší dobu (týdny až roky). Lidé se záchvaty pociťují především nepravidelný tlukot srdce (palpitace), zatímco pacienti s trvalou fibrilací trpí především progresivním rozvojem únavy, nevýkonnosti a zadýchávání, které se často mylně přisuzují stárnutí.

Únava a nevýkonnost jsou příznaky i pro syndrom spánkové apnoe (dechové pauzy ve spánku). Tento syndrom představuje významný rizikový faktor pro vznik či zhoršení prognózy řady onemocnění srdce a cév, včetně fibrilace síní.

Spánková apnoe postihuje více muže, dle odhadů až ¼ mužské světové populace, ale nevyhýbá se ani ženám a dětem, přičemž mnoho případů zůstává nediagnostikováno. Syndrom spánkové apnoe se vyskytuje u téměř poloviny pacientů s fibrilací síní, v některých případech ještě neodhalené. Je tedy třeba po obou onemocněních aktivně pátrat a včas je řešit. Jejich odhalením a včasným zásahem je možno předejít mnoha zdravotním komplikacím.

Více informací zde

Až u 40 % pacientů probíhá fibrilace bez příznaků.

U bezpříznakových pacientů je fibrilace síní odhalena zcela náhodně.

V lepším případě při měření EKG z preventivních důvodů.
V horším případě až při vzniku některé z komplikací, jako je například mozková mrtvice.

Vaše srdce není jenom vaše, ovšem je na vás, abyste se o něj postarali – pro sebe a své blízké a čas strávený s nimi.

Fibrilace síní postihuje stále více a více lidí.

První pomoc při fibrilaci síní

Pokud u sebe pozorujete jakýkoliv z již zmíněných příznaků,
navštivte co nejdříve svého lékaře. Navštivte ho ale i v případě, pokud příznaky odezní.

Vyšetření a diagnostika fibrilace síní

Hlavním diagnostickým nástrojem pro odhalení fibrilace síní je elektrokardiografické vyšetření srdce (EKG).
Zkušený lékař může arytmii poznat i pohmatem pulzu nebo při poslechu srdce během vyšetření v ordinaci,
ale záznam EKG je tím, co diagnózu definitivně potvrdí.

Fibrilace síní však nemusí být přítomna trvale a během jednorázového vyšetření v ordinaci se ji
ne vždy podaří prokázat, proto je důležité sledovat srdeční rytmus po delší dobu, například i po několik dní.

Tuto „dlouhodobou monitoraci srdečního rytmu“ vám může doporučit a předepsat ošetřující lékař.
Každý člověk zodpovědný ke svému zdraví má v dnešní digitální době možnosti aktivního individuálního
přístupu k této problematice.

Správná a včasná diagnostika fibrilace síní může zabránit mnoha případům mozkových mrtvic a dalším komplikacím zapříčiněným tímto onemocněním. Zvažte preventivní vyšetření svého srdce, dokud je čas.

Kam zajít na vyšetření

Při podezření na fibrilaci síní je velmi důležité srdeční činnost vyšetřit a monitorovat, přičemž nezachycení této arytmie jednorázovým vyšetřením nevylučuje její další recidivy a rizika jejích následků.

Monitorace probíhá pod kontrolou specialisty v některé z ambulancí specializovaných pracovišť nebo lze využít „monitorace na dálku“ ve specializovaných centrech např. Mezinárodním zdravotnickém centru telemedicíny – MDT.

Praktický lékař nebo specialista

(kardiolog, internista)

Zajděte do ordinace svého lékaře, případně vyhledejte specialistu. Pokud míváte příznaky fibrilace síní, zkonzultujte se svým lékařem i možnost dlouhodobé monitorace srdečního rytmu.

Mezinárodní centrum pro telemedicínu
(Medical Data Transfer – MDT)

MDT je zdravotnické zařízení specializující se na dlouhodobou monitoraci srdce a diagnostiku srdečních arytmií. Specifikem této služby je, že nemusíte nikam jezdit, ale monitorovací přístroj dostanete poštou a přenosy EKG záznamů se dějí automaticky po telefonu. Po domluvě se svým lékařem můžete využít dlouhodobou monitoraci srdečního rytmu v tomto centru. Na toto specializované zdravotnické zařízení se můžete obrátit i přímo, respektive jako samoplátce.

Příčiny vzniku fibrilace síní a rizikové faktory

Konkrétní příčinu vzniku fibrilace síní nelze jednoznačně definovat. Můžeme však popsat rizikové faktory přispívající k jejímu vzniku:

Stáří srdce (věk)

Stres a psychické napětí

Spankova Apnoe

Spánková apnoe

Onemocnění srdce

Vysoký krevní tlak

Nadměrná funkce štítné žlázy

Špatná životospráva

Léčba fibrilace síní


Fibrilace síní se dle okolností léčí více způsoby. Ideální je její odstranění a obnovení normálního srdečního rytmu. Toho lze dosáhnout buď speciálními léky (tzv. antiarytmiky), popřípadě specializovaným zákrokem, tzv. katetrovou ablací, nebo chirurgickým výkonem. Pokud však arytmie není odstraněna (a někdy i potom), je třeba myslet na prevenci vzniku krevních sraženin v srdečních síních a předcházet tak mozkové mrtvici. K tomu slouží léky, které snižují krevní srážlivost a brání tvorbě krevních sraženin.

Jednou z podmínek jakékoliv léčby je její pravidelné užívaní, je tedy důležité léčbu přerušovat pouze po dohodě s lékařem. Perzistence, tj. setrvání v léčbě, snižuje pravděpodobnost komplikací, které by mohly neužíváním léků vzniknout.

Léčba je vždy individuální a probíhá pod lékařským dohledem.

Vzhledem k riziku tvorby krevních sraženin v srdci během fibrilace síní je nutno zajistit také preventivní podávání léků proti srážení krve, čímž se předchází vzniku mrtvice.