Fibrilace síní

Fibrilace síní, jinak též atriální fibrilace, je jedna z nejčastějších poruch srdečního rytmu (arytmie), kterou trpí stále více lidí. Tato porucha může vést k mnoha komplikacím. Jednou z nich je vznik krevní sraženiny v srdci, která může být vypuzena až do mozku, kde může způsobit ischemickou cévní mozkovou příhodu (mrtvici). Další častou komplikací fibrilace síní může být vznik srdečního selhání.

Co se děje v srdci při fibrilaci

Při zdravé činnosti srdce vzniká v pravé síni pravidelný elektrický vzruch, který se řízeně šíří srdcem a vyvolá nejprve stah obou síní, poté stah obou komor. K fibrilaci síní dochází tak, že se do obou srdečních síní dostávají škodlivé vzruchy, které se neřízeně šíří po srdeční svalovině. Srdeční síně se v důsledku toho přestanou koordinovaně stahovat a pouze se chvějí – fibrilují. Tím srdeční síně ztrácejí svou čerpací schopnost a hromadí se v nich krev. Naštěstí se tento škodlivý elektrický vzruch nešíří vždy na srdeční komory, které svými stahy přečerpávají krev do celého těla. Komory však mohou kvůli špatným podnětům fungovat nepravidelně a někdy příliš rychle.

Hromadění krve v srdečních síních může způsobit vznik krevních sraženin, které mohou být srdeční činností vypuzeny dále do krevního oběhu. Pokud se tak stane, krevní sraženina může doputovat cévami až do mozkových tepen a způsobit mozkovou mrtvici.

Nepravidelná a rychlá srdeční činnost narušuje funkci celého srdce a může vést až k srdečnímu selhání.

Pokud trpíte fibrilací síní, pak máte až 5x vyšší riziko vzniku mozkové mrtvice než zdravý člověk!

Mozková mrtvice je jedna z nejčastějších příčin úmrtí v celosvětovém měřítku.

Příznaky fibrilace síní: Jak ji poznat

Fibrilace síní se může projevovat u každého člověka jinak. Mnoho lidí nedokáže své příznaky fibrilace popsat nebo
u nich fibrilace probíhá bez příznaků. Prvním projevem fibrilace tak může být až mrtvice, což bývá už pozdě. Projevy závisí na tom, zda se fibrilace objevuje v záchvatech, nebo už trvá delší dobu (týdny až roky). Lidé se záchvaty pociťují především nepravidelný tlukot srdce (palpitace), zatímco pacienti s trvalou fibrilací trpí především progresivním rozvojem únavy, nevýkonnosti a zadýchávání, které se často mylně přisuzují stárnutí.

Bolest na hrudi

Točení hlavy

Rychlý nebo nepravidelný
tlukot srdce (palpitace)

Dušnost

Častá únava

Až u 40 % pacientů probíhá fibrilace bez příznaků.

U bezpříznakových pacientů je fibrilace síní odhalena zcela náhodně.

V lepším případě při měření EKG z preventivních důvodů.
V horším případě až při vzniku některé z komplikací, jako je například mozková mrtvice.

Vaše srdce není jenom vaše, ovšem je na vás, abyste se o něj postarali – pro sebe a své blízké a čas strávený s nimi.

Fibrilace síní postihuje stále více a více lidí.

První pomoc při fibrilaci síní

Pokud u sebe pozorujete jakýkoliv z již zmíněných příznaků,
navštivte co nejdříve svého lékaře. Navštivte ho ale i v případě, pokud příznaky odezní.

Vyšetření a diagnostika fibrilace síní

Hlavním diagnostickým nástrojem pro odhalení fibrilace síní je elektrokardiografické vyšetření srdce (EKG).
Zkušený lékař může arytmii poznat i pohmatem pulzu nebo při poslechu srdce během vyšetření v ordinaci,
ale záznam EKG je tím, co diagnózu definitivně potvrdí.

Fibrilace síní však nemusí být přítomna trvale a během jednorázového vyšetření v ordinaci se ji
ne vždy podaří prokázat, proto je důležité sledovat srdeční rytmus po delší dobu, například i po několik dní.

Tuto „dlouhodobou monitoraci srdečního rytmu“ vám může doporučit a předepsat ošetřující lékař.
Každý člověk zodpovědný ke svému zdraví má v dnešní digitální době možnosti aktivního individuálního
přístupu k této problematice.

Správná a včasná diagnostika fibrilace síní může zabránit mnoha případům mozkových mrtvic a dalším komplikacím zapříčiněným tímto onemocněním. Zvažte preventivní vyšetření svého srdce, dokud je čas.

Kam zajít na vyšetření

Při podezření na fibrilaci síní je velmi důležité srdeční činnost vyšetřit a monitorovat, přičemž nezachycení této arytmie jednorázovým vyšetřením nevylučuje její další recidivy a rizika jejích následků.

Monitorace probíhá pod kontrolou specialisty v některé z ambulancí specializovaných pracovišť nebo lze využít „monitorace na dálku“ ve specializovaných centrech např. Mezinárodním zdravotnickém centru telemedicíny – MDT.

Praktický lékař nebo specialista

(kardiolog, internista)

Zajděte do ordinace svého lékaře, případně vyhledejte specialistu. Pokud míváte příznaky fibrilace síní, zkonzultujte se svým lékařem i možnost dlouhodobé monitorace srdečního rytmu.

Mezinárodní centrum pro telemedicínu
(Medical Data Transfer – MDT)

MDT je zdravotnické zařízení specializující se na dlouhodobou monitoraci srdce a diagnostiku srdečních arytmií. Specifikem této služby je, že nemusíte nikam jezdit, ale monitorovací přístroj dostanete poštou a přenosy EKG záznamů se dějí automaticky po telefonu. Po domluvě se svým lékařem můžete využít dlouhodobou monitoraci srdečního rytmu v tomto centru. Na toto specializované zdravotnické zařízení se můžete obrátit i přímo, respektive jako samoplátce.

Příčiny vzniku fibrilace síní
a rizikové faktory

Konkrétní příčinu vzniku fibrilace síní nelze jednoznačně definovat. Můžeme však popsat rizikové faktory přispívající k jejímu vzniku:

Stáří srdce (věk)

Stres a psychické napětí

Onemocnění srdce

Vysoký krevní tlak

Nadměrná funkce štítné žlázy

Špatná životospráva

Léčba fibrilace síní


Fibrilace síní se dle okolností léčí více způsoby. Ideální je její odstranění a obnovení normálního srdečního rytmu. Toho lze dosáhnout buď speciálními léky (tzv. antiarytmiky), popřípadě specializovaným zákrokem, tzv. katetrovou ablací, nebo chirurgickým výkonem. Pokud však arytmie není odstraněna (a někdy i potom), je třeba myslet na prevenci vzniku krevních sraženin v srdečních síních a předcházet tak mozkové mrtvici. K tomu slouží léky, které snižují krevní srážlivost a brání tvorbě krevních sraženin.

Léčba je vždy individuální a probíhá pod lékařským dohledem.

Vzhledem k riziku tvorby krevních sraženin v srdci během fibrilace síní je nutno zajistit také preventivní podávání léků proti srážení krve, čímž se předchází vzniku mrtvice.