Hlášení nežádoucích příhod

Pacienti by měli vždy požádat o radu svého lékaře v případě výskytu nežádoucích příhod.

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, spol. s r.o.,
prosím, pište na e-mailovou adresu CZE.AEReporting@pfizer.com nebo volejte na telefonní číslo 283 004 111.
Další možností pro pacienty i zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře
na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, www.pfizer.cz