Co je fibrilace síní

Fibrilace síní, česky míhání síní, je jedna z nejčastějších poruch srdečního rytmu. Tato porucha může vést k mnoha komplikacím. Jednou z nich je i ischemická cévní mozková příhoda (mrtvice) nebo vznik srdečního selhání. Přečtěte si níže základní informace o fibrilaci síní a její spojitosti s mozkovou mrtvicí.

Odhaduje se, že v současnosti se fibrilace síní vyskytuje asi u 3 % dospělých osob ve věku nad 20 let a že do roku 2030 bude v EU touto arytmií postiženo až 17 milionů lidí. Riziko vzniku fibrilace síní se zvyšuje s věkem a s přítomností dalších onemocnění, zejména onemocnění srdce.

Počet lidí trpících
fibrilací se
stále zvyšuje

Až u 40 % lidí
probíhá fibrilace
bez příznaků

Riziko mozkové mrtvice
je 5x vyšší
u pacientů s fibrilací síní​

V Evropě postihuje
více než
6 milionů osob

Jak se fibrilace síní projevuje

Fibrilace síní se může projevovat u každého člověka jinak. Někteří ji mohou pociťovat silně a jiní nemají příznaky žádné. Nejčastěji uváděnými příznaky jsou:

Bolest na hrudi

Točení hlavy

Rychlý nebo nepravidelný
tlukot srdce

Dušnost

Častá únava

Nekteří lidé nemají žádné příznaky, a přesto fibrilací síní trpí!

Více o fibrilaci síní

Co o fibrilaci síní říkají odborníci

Podívejte se na krátká informační videa, která vám pomohou lépe pochopit problematiku fibrilace síní a rizik s ní spojených.

Doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D.​

Předseda České asociace pro srdeční rytmus

Česká kardiologická společnost

Více o fibrilaci síní

Doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO​

Předseda Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Více o mozkové mrtvici

Víte vše
o fibrilaci síní?

Stáhněte si
praktickou příručku
o fibrilaci síní

Stáhnout

Dejte vědět
svým blízkým!